GDPR

JS Traktorservice AB och företagets webbplats jstraktor.se (gemensamt benämnda ”JS TRAKTORSERVICE AB” i detta dokument) avser webbplatsen jstraktor.se. Denna integritetspolicy beskriver hur JS TRAKTORSERVICE AB använder och skyddar all information du ger oss. Vi åtar oss att se till att din integritet skyddas. Om du ger oss personuppgifter via JS TRAKTORSERVICE AB kan du vara säker på att de endast kommer att användas enligt denna integritetpolicy.

Webbplatsbesökare

På samma sätt som de flesta webbplatsvärdar samlar JS TRAKTORSERVICE AB in information som inte är personligt identifierbar av det slag som webbläsarprogram och servrar normalt gör tillgänglig, såsom typen av webbläsare, inställningar om önskat språk, refererande webbsida samt datum och tid för varje besökares begäran. Syftet hos JS TRAKTORSERVICE AB med insamlingen av ej personligt identifierbar information är att bättre förstå hur besökarna till JS TRAKTORSERVICE AB använder dess webbplats. Från tid till annan kan JS TRAKTORSERVICE AB publicera sammanfattad ej personligt identifierbar information, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av dess webbplats.

JS TRAKTORSERVICE AB samlar även in information som eventuellt kan identifiera vissa personer, såsom IP-adresser (internet protocol). Dock använder inte JS TRAKTORSERVICE AB denna information till att identifiera besökare och lämnar inte heller ut informationen till andra med undantag för enligt de omständigheter webbplatsen använder och lämnar ut personligt identifierande information enligt beskrivningen nedan.

Insamling av personligt identifierande information

Vissa besökare till JS TRAKTORSERVICE AB väljer att interagera med JS TRAKTORSERVICE AB på sätt som kräver att JS TRAKTORSERVICE AB samlar personligt identifierande information. Mängden och typen av information som JS TRAKTORSERVICE AB samlar in beror på interaktionens art. Till exempel ber vi besökare som kontaktar oss att uppge ett namn och en e-postadress.

I vart fall samlar JS TRAKTORSERVICE AB in sådan information endast i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med JS TRAKTORSERVICE AB. JS TRAKTORSERVICE AB avslöjar inte personligt identifierande information annat än vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att uppge personligt identifierande information, med förbehållet att det kan hindra dem från att utföra vissa aktiviteter som är förknippade med webbplatsen.

All information som samlas in på JS TRAKTORSERVICE AB kommer att hanteras enligt lagstiftningen i GDPR.

Skydd av vissa personuppgifter

JS TRAKTORSERVICE AB lämnar ut information som potentiellt identifierar personer eller identifierar personer enbart till de anställda, entreprenörer och samverkande organisationer som (i) behöver känna till informationen ifråga för att för behandla den åt JS TRAKTORSERVICE AB eller tillhandahålla tjänster via JS TRAKTORSERVICE AB och (ii) har accepterat att inte yppa den till andra. Genom att använda JS TRAKTORSERVICE AB samtycker du till att denna information överförs till dem.

JS TRAKTORSERVICE AB kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personliga och personlig information till någon. Utöver de anställda, entreprenörer och samverkande organisationer enligt ovanstående beskrivning röjer JS TRAKTORSERVICE AB potentiellt  personlig information endast när detta krävs i lag, om du samtycker till att din information delas eller när JS TRAKTORSERVICE AB i god tro anser att röjande är lämpligt för att skydda tillgångar eller rättigheter för JS TRAKTORSERVICE AB, tredje part eller allmänheten.
Om du är registrerad användare på en webbplats under JS TRAKTORSERVICE AB och har uppgivit din e-postadress kan JS TRAKTORSERVICE AB ibland sända ett e-postmeddelande till dig för att berätta om nya funktioner, be om återkoppling från dig eller helt enkelt hålla dig informerad om vad som pågår kring JS TRAKTORSERVICE AB och våra produkter.

Om du skickar en begäran till oss (till exempel ett e-postmeddelande om support, via någon av våra mekanismer för återkoppling) förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss förtydliga eller besvara din begäran eller för att hjälpa oss ge support till andra användare. JS TRAKTORSERVICE AB vidtar alla åtgärder som är rimligen nödvändiga för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, modifiering eller förstörelse av information som potentiellt är personlig.

Användning av personuppgifter

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte har fått ditt tillstånd eller är tvungna att göra detta enligt lag.
Ibland skulle vi via e-post vilja skicka marknadskommunikation till dig som kan intressera dig. Om du har tackat ja till marknadsmaterial kan du tacka nej senare.
Du har rätt att när som helst förhindra oss att kontakta dig av marknadsföringsändamål. Om du inte längre vill att vi kontaktar dig för marknadsföringsändamål ber vi dig klicka på länken för att avsluta prenumerationen i slutet av e-postmeddelandet.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi förlitar oss på en eller flera av följande villkor för bearbetning:

 • vårt legitima intresse för att effektivt kunna leverera information och tjänster till dig,
  uttryckligt samtycke från dig,
 • lagkrav.
 • Åtkomst till data

Du har rätt att begära en kopia av den information vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla dina personuppgifter ber vid dig följa instruktionerna i slutet av denna policy.

Bevarande av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter i våra system så länge vi behöver för framgång i vår service till dig. Vi behåller kontaktinformation tills du begär att vi ska radera informationen från våra system.

Rättigheter i förhållande till din information

Du kan ha vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen kring de personuppgifter vi har om dig. Bland annat kan du ha rätt att:

 • begära en kopia på de personuppgifter vi har om dig,
 • begära att vi uppdaterar de personppgifter vi har om dig eller självständigt korrigera personuppgifter du tror är felaktiga eller ofullständiga,
 • begära att vi tar bort de personuppgifter vi har om dig på våra aktuella system eller
 • begränsa hur vi använder dessa personuppgifter (mer information om borttagning ur arkivsystem finns i avsnittet ”Bevarande av personuppgifter”),
 • motsätta dig behandling av dina personuppgifter, och/eller
 • återkalla ditt samtycke att behandla dina personuppgifter (i den mån sådan behandling baseras på ditt samtycke och samtycke är den enda tillåtna basen för behandlingen).

Om du vill utöva dessa rättigheter du har eller vill förstå om dessa rättigheter gäller dig ber vi dig följa instruktionerna i slutet av denna integritetspolicy.

Tredjepartslänkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av utomstående och inte står under vår kontroll. När du följer en länk och lämnar information till en tredjepartswebbplats bör du uppmärksamma att vi inte ansvarar för informationen du uppger till sagda tredje part. Denna integritetspolicy gäller de webbplatser som är uppräknade i början av dokumentet, så när du besöker andra webbplatser, även om du nått dem genom att klicka på en länk på JS TRAKTORSERVICE AB, bör du läsa deras egna integritetspolicyer.

Aggregerad statistik

JS TRAKTORSERVICE AB kan samla in statistik om besökarnas beteende på dess webbplatser. Men JS TRAKTORSERVICE AB avslöjar inte personligt identifierande information utöver vad som beskrivs i denna policy.

Cookie-filer

Dessutom samlas automatiskt information in om hur du använder vår webbplats med hjälp av ”cookie-filer”. Cookies är textfiler som sparas på din dator för att samla in internetloggar av standardtyp och information om användares beteende. Denna information används för att spåra besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktivitet på webbplatsen.

Se vår cookie policy för mer information om vilka cookies som samlas på JS TRAKTORSERVICE AB.

Förändringar i integritetspolicy

Även om de flesta ändringar troligen kommer att vara av mindre omfattning kan JS TRAKTORSERVICE AB ändra sin integritetspolicy från tid till annan helt enligt eget gottfinnande. JS TRAKTORSERVICE AB uppmuntrar sina besökare att regelbundet besöka denna sida för att få information om eventuella ändringar dess integritetspolicy. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att integritetspolicyn har ändrats innebär att du godkänner sådana ändringar.

Kontakt

Kontakta oss genom att skicka e-post till service@jstraktor.se om du har några frågor kring vår integritetspolicy eller vilken information vi har om dig.